FacebookYouTubeTwitchCupSell
INSTALACJA LIGOWEGO MODA

Jedną z koniecznych rzeczy do uczestnictwa w ligowych sesjach jest posiadanie gry rFactor z zainstalowaną wtyczką RFE Plugin Series oraz ligowym modem. Grę powinno się zakupić w odpowiednim sklepie, wtyczkę można pobrać TUTAJ, mod natomiast dostępny jest POD TYM LINKIEM.


Mod można pobrać na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest pobranie całego moda w jednym pliku. Drugi sposób to pobranie go w częściach (fragmentach). Instalacja zależy od wybrania jednej z tych metod:


1. Mod w jednym pliku

Do rozpakowania moda potrzebny będzie program 7-Zip lub WinRAR. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na plik z pobranym modem i z menu wybrać opcję 7-Zip / WinRAR a następnie Wyodrębnij wszystkie... (Extract files ...). Następnie należy określić miejsce, do którego zostaną rozpakowane pliki. Musi być to główny katalog zainstalowanej na komputerze gry rFactor, np. C:\Program Files\rFactor.


2. Mod w partach

Mod podzielony jest na fragmenty przy pomocy darmowego programu 7-Zip, którego posiadanie konieczne jest do jego scalenia. Pobrane pliki z partami należy umieścić w jednym folderze, następnie zaznaczyć je wszystkie, kliknąć na jeden z nich prawym przyciskiem myszy i z menu wybrać opcję 7-Zip, a następnie Wypakuj pliki.... Następnie należy określić miejsce, do którego zostaną rozpakowane pliki. Musi być to główny katalog zainstalowanej na komputerze gry rFactor, np. C:\Program Files\rFactor.


W folderze głównym gry rFactor powinien się teraz znajdować plik F1 Online.exe. Jest to tzw. ligowy program startowy, za pomocą którego należy włączać grę rFactor (zamiast bezpośredniego uruchamiania pliku rFactor.exe). Po włączeniu tego programu, pojawia się menu. Przy jego pierwszym uruchomieniu oraz przed każdym wejściem na ligowy serwer, należy wcisnąć przycisk Aktualizuj grę, który uruchomi inny program aktualizujący pliki moda. Po wykonaniu aktualizacji można uruchomić grę przy pomocy odpowiedniego przycisku.

KONFIGURACJA REFLEKTORÓW
W samochodach GT dostępne są reflektory, z których kierowcy zobowiązani są korzystać w trakcie wyścigów nocnych. Światła te można włączać również w pozostałych sesjach, należy jednak ograniczyć miganie zgodnie z punktem 15.17 regulaminu ogólnego.

Jednakże na słabszych komputerach duża ilość włączonych reflektorów samochodowych może negatywnie wpłynąć na wydajność gry. W takim wypadku zalecamy zmniejszyć tą ilość w ustawieniach profilu w grze. Parametr ten nie jest jednak dostępny w ustawieniach w menu gry, należy więc otworzyć za pomocą edytora tekstowego (np. notatnika) plik w katalogu gry:

UserData\<nazwa profilu>\<nazwa profilu>.plr

Następnie należy znaleźć i zmodyfikować linijkę:

Max Headlights="X" // Max headlights visible relative to your car.

W miejscu X wpisujemy wartość całkowitą, większą bądź równą 0. Im mniejsza wartość, tym mniej widocznych świateł i tym większa wydajność. Dodatkowe przyspieszenie gry możemy uzyskać poprzez zmianę w kolejnej linijce:

Headlights On Cars="X" // Headlights illuminate other cars.

W miejscu X podajemy tym razem wartość 0 lub 1. Wartość 0 spowoduje wzrost wydajności gry, oczywiście kosztem jakości grafiki.
DZIAŁANIE KONTRAKTÓW
Za przydzielanie kierowców do zespołów odpowiada ligowy system kontraktów. Przed zawarciem kontraktu pomiędzy zespołem i kierowcą, koniecznie jest utworzenie propozycji kontraktu. Wykonać to może zarówno kierowca, jak i zespół. Proces zawarcia kontraktu po złożeniu propozycji zależy od tego, która ze stron zaproponowała kontrakt.

W przypadku, gdy zespół proponuje kontrakt, zawarcie kontraktu odbywa się w 3 etapach:
1. Zespół składa propozycję kierowcy. Kierowca otrzymuje informacje o propozycji, która uzyskuje stan niezaakceptowana. Kierowca ma 3 dni na zaakceptowanie propozycji, w przeciwnym razie straci ona ważność.
2. Kierowca akceptuje, odrzuca bądź ignoruje propozycję. W dwóch ostatnich przypadkach zawarcie kontraktu kończy się niepowodzeniem. Jeżeli propozycja została zaakceptowana przez kierowcę, wtedy szef zespołu ma 3 dni na zawiązanie kontraktu, w przeciwnym razie propozycja stanie się nieaktualna.
3. Zespół zawiązuje kontrakt, o ile jest taka możliwość (przeszkodą mogą być np. utrata licencji przez kierowcę lub zakontraktowanie w innym zespole danej serii).

W przypadku, gdy kontrakt zostaje zaproponowany przez kierowcę, proces ten redukuje się do 2 etapów:
1. Kierowca składa propozycję zespołowi. Zespół otrzymuje informacje o propozycji, która uzyskuje stan zaakceptowana. Szef zespołu ma 3 dni na zawiązanie kontraktu, w przeciwnym razie propozycja stanie się nieaktualna.
2. Zespół zawiązuje kontrakt, o ile jest taka możliwość.

Istnieją 2 rodzaje kontraktów różniące się parametrami oraz działaniem.

Kontrakt opłacany przez zespół
W kontrakcie określane są następujące parametry:
 • Część nagrody - jest to parametr określający, jaki procent nagrody za wyniki osiągnięte przez kierowcę w wyścigach zostaną wypłacone automatycznie kierowcy w momencie dokonywania wypłat nagród. Należy zwrócić uwagę, że jeżeli z jakiegoś powodu, pomimo obowiązującego kontraktu, kierowca wystartuje w wyścigu w innym zespole, wtedy kierowca nie otrzyma za ten wyścig żadnego wynagrodzenia.
 • Stopień gwarancji - określa współczynnik, przez który zostanie pomnożony koszt rozwiązania kontraktu.
 • Dopuszczalna absencja w wyścigach pod rząd - jest to pierwsze z wymagań stawianych kierowcy przez zespół. Określa, w ilu maksymalnie wyścigach z rzędu kierowca może nie wystartować w danym zespole. Jeżeli parametr jest więc określony na wartość 1, to w danym momencie wymóg kontraktu jest złamany przez kierowcę, jeżeli w 2 lub więcej ostatnich wyścigach danej serii kierowca nie wystartował w danym zespole.
 • Wymagana średnia pozycja w wyścigach - parametr określający drugie wymaganie stawiane kierowcy przez zespół. Określa, jaka musi być średnia pozycja we wszystkich wyścigach, w których kierowca wystartował w danym zespole w trakcie trwania kontraktu. Wartość tej średniej jest obliczana już po pierwszym takim wyścigu.

 • Jeżeli w danym momencie oba powyższe wymogi określone w kontrakcie są spełnione, rozwiązanie kontraktu opłacanego przez zespół wiązać się będzie z poniesieniem kosztów przez kontrahenta. Wielkość tych kosztów obliczana jest poprzez wymnożenie następujących czynników:
  • ilość tygodni do końca kontraktu zaokrąglona w górę,
  • wielkość nagrody za jedną pozycję w wyścigu określona w regulaminie danej serii,
  • współczynnik gwarancji.
  W przypadku kierowcy testowego, wartość tę mnoży się dodatkowo przez 0,1, jednakże w tym wypadku koszt rozwiązania kontraktu dotyczy jednie zespołu. Kierowca testowy może zerwać swój kontrakt bez ponoszenia opłat. W momencie rozwiązania kontraktu obliczona w powyższy sposób kwota zostanie pobrana z konta kontrahenta, jednakże nie zostanie ona wpłacona na konto drugiej strony.

  Kontrakt opłacany przez kierowcę
  W kontrakcie określany jest parametr wkład pieniędzy kierowcy. Wartość ta zostanie pobrana z konta kierowcy po zawarciu kontraktu, a następnie będzie przechowywana w tzw. puli kontraktu. Co tydzień od daty zawarcia kontraktu z puli tej wypłacana jest jednakowa część (ewentualnie z niewielką różnicą z powodu zaokrąglenia wartości) na konto zespołu. Rozwiązanie kontraktu przez kontrahenta wiąże się z przelaniem wartości puli, która nie została jeszcze wypłacona, na konto drugiej strony.
NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Jak się zapisać?

Pierwszym warunkiem jest utworzenie konta, które po rejestracji wymaga aktywacji przez administrację. Następnie należy rozwinąć opcję "Kierowca" w pasku użytkownika (ten stały niebieski pasek u góry strony) i kliknąć "Licencja". Aby ją otrzymać wystarczy wykonywać wypisane tam wskazówki.


Czy liga jest płatna?

Nie. Udział w lidze jest w pełni darmowy.


Czy mam obowiązek podania mojego prawdziwego imienia i nazwiska?

Nie ma obowiązku podawania swoich prawdziwych danych. Jednakże jest to zalecane. Jeśli jednak boisz się o swoją prywatność podaj inne imię i nazwisko, ale musisz się liczyć z tym, że może być ono nie zaakceptowane przez administrację, jeśli będą to dane zbyt abstrakcyjne.


Ile jest serii?

Od sezonu 2014 są trzy serie: F1, GP2 i GT.


W ilu na raz serii mogę jeździć?

We wszystkich jednocześnie. Ale kalendarz oraz godziny startów sesji są tak rozłożone, że fizycznie można jeździć tylko w dwóch: F1/GP2 oraz GT.


Jak otrzymać licencję?

Egzamin na licencję składa się z dwóch etapów: testu teoretycznego oraz praktycznego. Ten pierwszy polega na odpowiedzeniu na kilkanaście pytań zamkniętych w nieograniczonym czasie i z nieograniczoną ilością prób. Na przebrnięcie przez ten etap wystarczy wiedza dotycząca streszczenia regulaminu. Pytania są podchwytliwe. Należy je czytać ze szczególną uwagą. Test praktyczny to jazda na torze pod okiem egzaminatora. Zostanie on przypisany użytkownikowi po zdaniu pierwszego etapu. Użytkownik dowie się o tym dzięki Prywatnej Wiadomości (PW). Po tym należy umówić się z egzaminatorem na dogodny dla obu stron termin odbycia testu praktycznego. Składa się on z trzech części. Pierwsza polega na przejechaniu 10 szybkich okrążeń z rzędu na serwerze egzaminacyjnym bez nadzoru administratora. W drugiej części kierowca musi pokonać kolejnych kilka szybkich, a także w pełni przepisowych okrążeń, tym razem jednak pod okiem egzaminatora. Ostatni etap testu praktycznego to krótka symulacja wyścigu, w którym użytkownik ściga się z egzaminatorem. Po zdaniu wszystkich etapów użytkownik otrzyma licencję stając się kierowcą.


Jak wymienić się reklamami?

Osobą odpowiedzialną za reklamę jest Krzysztof Pieczykolan. Jeśli chciałbyś/chciałabyś wymienić się buttonem/bannerem skontaktuj się z nim.


Co mam zrobić, żeby wystartować w wyścigu?

Podstawowym warunkiem jest uzyskanie licencji kierowcy. Następnie trzeba zapisać się na odpowiednią listę startową. Podczas treningu lub kwalifikacji danej rundy należy uzyskać wynik poniżej 105% najlepszego czasu sesji. Jeżeli nie spełni się tego warunku, można wysłać prośbę o zgodę na start w wyścigu do administracji danej serii.


Czym są PK?

PK (Punkty Karne) – są przydzielane za łamanie regulaminu. Są podstawą do odebrania licencji kierowcy za przekroczenie określonych w regulaminie ogólnym limitów w punktach 5.4 i 5.5. Zgodnie z punktem 5.3 co 3 tygodnie ilość tych punktów na kontach kierowców jest redukowana.


Co mam zrobić po otrzymaniu licencji?

Zgłosić chęć jazdy na rynku kierowców, forum tematycznym dotyczących ogłoszeń lub forum tematycznym danej serii dotyczącym kontraktów. Można też bezpośrednio pytać o kontrakt szefów zespołów.


Jak i gdzie złożyć skargę na kierowcę?

Skargi zgłasza się klikając „Skargi” w panelu „Najbliższe sesje”. Podaje się tam imię i nazwisko kierowcy, który potencjalnie złamał regulamin, punkt regulaminu oraz czas powtórki. Ważne, aby podać czas powtórki administracji, która jest dostępna w pobieralni tuż po zakończeniu wyścigu. Skarga, w której podany będzie błędny czas nie będzie rozpatrywana.


Jak poruszać się po stronie?

Strona podzielona jest na cztery części: główna oraz trzy serie. Dla przykładu, aby zobaczyć aktualności tylko z serii GT, należy z listy serii u góry strony wybrać GT i przejść do zakładki „Aktualności”. To samo dotyczy forum, wyników, kalendarzu itp.


Czym jest aktualizacja gry?

Aktualizacja pozwala Ci być na bieżąco z najnowszymi malowaniami i poprawkami do moda. Jeśli po wejściu na serwer wyskoczył Ci komunikat o niezgodności plików, to oznacza, że nie zaktualizowałeś gry. Należy pamiętać, że przed każdym wejściem na serwer należy dokonywać aktualizacji plików. Aby to zrobić wystarczy wybrać opcję „Aktualizacja”, która dostępna jest w ligowym starterze (plik .exe o nazwie „F1 Online”), który po ściągnięciu moda i jego wypakowaniu znajduje się w głównym folderze z grą rFactor.


Na jakim modzie jeździcie?

Jest to nasz autorski mod, który w znaczniej części wykonał Rafał Cupał. Na naszej stronie nie znajdziesz gry rFactor.


Co mogę kupić za pieniądze z pensji?

Korzyści z wypłat dla kierowców są obecnie niewielkie. Użytkownicy mogą wykorzystywać pieniądze do wsparcia finansowego zespołów, w których jeżdżą, lub którymi zarządzają. Oprócz tego przydają się przy kontraktach typu „pay driver”, czyli opłacanych przez kierowcę.


Ilu kierowców podstawowych i testowych może mieć jeden zespół?

Jeden zespół może mieć dwóch kierowców podstawowych i nieograniczoną ilość kierowców testowych.


Kiedy zaczynają się sesje?

Seria GT ma sesje o godzinie 18:00, F1 i GP2 o 20:00. Dokładne terminy znajdują się w panelu „Najbliższe sesje”.


Co zrobić jeśli nie znalazłem tutaj odpowiedzi na moje pytanie?

Pozostaje wysłać prywatną wiadomość do administracji głównej.


Czy mogę dołączyć do administracji?

Jeśli jesteś rzetelny, pracowity i dysponujesz dużą ilością wolnego czasu, to zapytaj któregoś z szefów serii, czy nie znajdzie się jakiś wakat.


Jak wygląda system ulepszeń pojazdu?

System ulepszeń składa się z czterech aspektów: skrzynia biegów, aerodynamika, silnik i hamulce. Każdy z nich ma 10 poziomów. Pierwszy to podstawowe ulepszenie, w które wyposażony jest każdy zespół. Aspekty do kupienia są tylko przez szefa zespołu w zakładce „Zaspół” w panelu użytkownika.


Pomimo zakupu nowego ulepszenia mój pojazd ma stare parametry w grze?

Wprowadzanie ulepszeń do gry wymaga wykonania aktualizacji fizyki pojazdów przez administrację, co następuje najczęściej przy wyłączaniu i włączeniu serwerów (np. przed sesją).


Jaka jest rola szefa zespołu?

Szef ma za zadanie wykonanie własnego malowania zespołu (GP2, GT) oraz zakontraktowanie kierowców. Musisz również ulepszać samochód zespołu i pilnować swoich zawodników, aby ci pojawiali się na sesjach.


Jak zostać szefem zespołu?

Na forach tematycznych poświęconych szefom od czasu do czasu pojawiają się posty, w których szefowie serii szukają szefów zespołów. Po takiej informacji wystarczy zgłosić swoją chęć i czekać na odpowiedź.


Czy w lidze są nagrody?

Oprócz nagród wirtualnych w lidze nie ma nagród. Jeśli jednak chciałbyś je zasponsorować, skontaktuj się z administracją główną.


Jakie są parametry serwera?

Nasz obecny serwer to serwer dedykowany o procesorze 2 x 3.0GHz, 4 GB pamięci RAM i przepustowości łącza 100 Mb/s.


Nie wykręciłem progu czasowego na treningu i kwalifikacjach. Czy mogę pojechać w wyścigu?

Musisz wysłać prośbę o zgodę na start w wyścigu do administracji danej serii.


Jak długo trzeba czekać na akceptacje konta?

Zazwyczaj jest to kwestia minut, jeżeli jednak żaden z administratorów nie będzie obecny na stronie, czas ten może się trochę wydłużyć.

NAJBLIŻSZE SESJE
F1WyścigZakończona
GTKwalifikacjeZakończona
GTWyścigZakończona
F1KwalifikacjeZakończona
F1WyścigZakończona
SERWERY
Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
Dołącz na serwer
Serwer F1wył
Serwer GTwył
Serwer egzaminacyjnywył
POGODA
Zachmurzenie
Zachmurzenie
Powietrze:
21 °C
Tor:
28 °C
PON
Częściowe zachmurzenie
23 °C
WTO
Deszcz
24 °C
ŚRO
Deszcz
22 °C
TEAMSPEAK
Serwer TeamSpeak 3
Adres:
91.237.52.91:9987
Serwer wyłączony
Dołącz na serwer
KLASYFIKACJA
KierowcyZespoły
Seria F1
01Adrian Babiński537
02Patryk Krutyj462
03Aleksy Mainusz364
Seria GT
01Patryk Krutyj253
02Radosław Bogusz191
03Mateusz Bogusz177

Aktualności | Ogłoszenia | Pomoc | Download | Regulamin | Polityka prywatności

Kontakt:
f1onlinepl@gmail.com

Liczba odwiedzin:
41 352 212

stat4u

Korzystanie z witryny f1-online.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.