FacebookYouTubeTwitchCupSell
WSTĘP
REGULAMIN OGÓLNY
SPIS TREŚCI
I. Ogólne
1Ogólne
II. Witryna internetowa
2Ogólne
3Licencja
4Zespoły
5Kary
6Sesje
7Wyniki
III. Gra
8Sesje
9Błędy
10Czat
11Start wyścigu
12Kolizje
13Obręb toru
14Aleja serwisowa
15Zachowanie na torze
16Kary
17Oszustwa
I. OGÓLNE
1) Ogólne
1.1Założenie konta na witrynie internetowej ligi oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
1.2Niniejszy regulamin może ulegać zmianom, o czym użytkownicy zostaną poinformowani poprzez aktualność lub post na forum witryny internetowej.
1.3W niniejszym regulaminie każdy posiadacz konta na stronie nazywany jest użytkownikiem.
1.4Wszelkie kwoty oraz operacje finansowe wymienione w niniejszym regulaminie odnoszą się jedynie do umownych (wirtualnych) pieniędzy, które w rzeczywistości nie mają żadnej finansowej wartości.
1.5Zasady mogą ulegać tymczasowym zmianom, o czym użytkownicy zostaną poinformowani.
1.6Liga podzielona jest na serie wyścigowe. Każda z nich posiada odrębną administrację z szefem serii na czele. Decyzję szefa serii może uchylić jedynie szef „administracji głównej”, którym jest użytkownik o pseudonimie Rafik. Skład każdej administracji znajduje się w odpowiednim panelu na witrynie internetowej. Członkowie administracji wszystkich serii oraz administracji głównej tworzą administrację ligi i to jej dotyczy sformułowanie „administracja”, używane w niniejszym regulaminie.
II. WITRYNA INTERNETOWA
2) Ogólne
2.1Założenie konta użytkownika w lidze zapewnia dostęp do większości funkcji witryny internetowej i jest podstawą do ubiegania się o możliwość pełnego uczestnictwa w lidze. Podczas rejestracji wymagane jest podanie daty urodzin i tylko użytkownicy, którzy zadeklarowali ukończenie 14 roku życia będą mieli możliwość założenia konta. W lidze nie może być zarejestrowanych kilku użytkowników z tym samym pseudonimem. Od każdego użytkownika wymagane jest również podanie swojego imienia i nazwiska.
2.2Na prośbę użytkownika, administracja może (ale nie musi) zmienić jego pseudonim oraz imię i nazwisko.
2.3Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany danych lub usunięcia konta użytkownika, gdy podane przez niego imię i nazwisko zostaną przez nią uznane za niewiarygodne.
2.4Podanie w ustawieniach swojego konta danych kontaktowych umożliwia identyfikację z danym kontem ligi podczas korespondencji z administracją poza witryną internetową. Podanie adresu e-mail daje możliwość odzyskania utraconego hasła do konta.
2.5W razie nagminnego nieprzestrzegania zasad regulaminu konto użytkownika może zostać czasowo lub na stałe zablokowane.
2.6Na forum dyskusyjnym, w komentarzach, prywatnych wiadomościach, opisach, ogłoszeniach, jak również w awatarach, zakazane jest:
a) wysyłanie wiadomości lub dodawanie postów bezsensownych, skrajnie nieczytelnych i niezrozumiałych,
b) nagminne używanie przekleństw i wulgaryzmów,
c) nieuzasadnione lub nagminne obrażanie innych użytkowników,
d) wytykanie błędów ortograficznych czy interpunkcyjnych w innych postach/wiadomościach,
e) zamieszczanie reklam innych lig bez zgody administracji,
f) spamowanie (nieuzasadnione powielanie treści postów),
g) zamieszczanie zdjęć oraz linków do stron o treści uznawanych przez administrację ligi za obraźliwe (pornografia, zboczenia, itp.),
h) na forum i w komentarzach: odbieganie od tematu lub pisanie na temat, który omawiany jest na innej stronie witryny,
i) podawanie hasła do ligowego serwera,
j) rozpowszechnianie sposobów oszukiwania w grze.
Złamanie tej zasady grozi usunięciem postu lub wiadomości bądź czasowym zablokowaniem konta użytkownika.
3) Licencja
3.1Użytkownik może otrzymać od administracji licencję kierowcy. Każdy użytkownik posiadający taką licencję nazywany jest kierowcą.
3.2W przypadku większych zmian w regulaminie, administracja ma prawo odebrać licencję wszystkim kierowcom.
3.3Użytkownik bez licencji, nie otrzyma jej, jeżeli posiada więcej niż 0 punktów karnych na koncie.
4) Zespoły
4.1W seriach wyścigowych występują zespoły, do których przynależność jest jednym z warunków otrzymania pozwolenia na udział w sesji. Każdy zespół może posiadać maksymalnie 2 kierowców podstawowych i nieograniczoną ilość kierowców testowych.
4.2Każdy zespół może posiadać szefa, który zarządza składem, ulepszeniami pojazdu oraz grafiką zespołu. Szefowie wybierani są spośród wszystkich użytkowników ligi przez administrację, która również ma prawo bez uzasadnienia pozbawić użytkownika szefostwa.
4.3Przydzielanie kierowców do zespołów odbywa się poprzez zawarcie kontraktu między zespołami i kierowcami przy użyciu odpowiednich funkcji witryny internetowej.
4.4Każdy kierowca może należeć tylko do jednego zespołu w serii.
4.5W razie bankructwa zespołu (gdy budżet zespołu nie będzie pozwalał na zawarcie kontraktu z żadnym kierowcą), administracja ma prawo zerwać jego wszystkie kontrakty oraz dodać na jego konto 200 000 €.
4.6Przed każdym sezonem budżety wszystkich użytkowników oraz zespołów są redukowane tak, żeby średnio każdy zespół było stać na jedno najdroższe ulepszenie z poziomu pierwszego do drugiego.
4.7Podczas każdej sesji zawiązywanie i rozwiązywanie kontraktów z zespołami serii, w której odbywa się ta sesja, jest zablokowane.
5) Kary
5.1Każdy użytkownik ma przypisaną na swoim koncie ilość punktów karnych (w skrócie PK), które może otrzymać od administracji za łamanie regulaminu.
5.2Złamanie zasad może skutkować otrzymaniem od administracji następujących typów kar: czasowa (doliczana do końcowego wyniku użytkownika w sesji), punkty karne oraz dyskwalifikację z sesji. Administracja ligi zastrzega sobie prawo nałożenia kary mimo nie posiadania dowodów na złamanie regulaminu. O nałożeniu punktów karnych użytkownicy dowiadują się poprzez prywatną wiadomość.
5.3W każdy piątek, co 3 tygodnie od rozpoczęcia sezonu (lub innej daty wyznaczonej przez administrację), z konta każdego użytkownika, który posiada więcej niż 30 punktów karnych, odejmowanych jest ich 30, a ilość punktów karnych na koncie pozostałych użytkowników jest zerowana.
5.4Kierowca, który posiada na koncie więcej punktów karnych niż 60, zostanie automatycznie pozbawiony licencji.
5.5Kierowca, który otrzyma więcej niż 40 punktów karnych za przewinienia dokonane przez niego we wszystkich sesjach (wszystkich serii), które odbyły się w jednym tygodniu, zostanie pozbawiony licencji.
6) Sesje
6.1Administracja może organizować sesje. Każda z nich odbywa się na ustalonym serwerze gry, do którego mogą dołączyć tylko użytkownicy, którzy otrzymają zgodę na udział w sesji, to znaczy, że zostanie dla nich wyświetlone hasło do tego serwera w panelu "Serwery" lub otrzymają pozwolenie i hasło od administracji. Istnieją następujące rodzaje sesji: testy, kwalifikacje (sesja kwalifikacyjna) i wyścig.
6.2Każdy sezon serii wyścigowej składa się z ustalonej przez administrację ilości rund. W każdej rundzie sezonu odbywa się sesja kwalifikacyjna oraz wyścig (wyjątkiem są rundy specjalne zdefiniowane przez regulaminy poszczególnych serii).
6.3Wszelkie informacje odnośnie najbliższych sesji widnieją w panelu "Najbliższe sesje". Wszystkie sesje, z wyjątkiem testów, odbywają się zgodnie z podanym tam terminarzem, który może ulegać zmianom, o czym użytkownicy zostaną poinformowani.
6.4Dla większości sesji, otrzymanie hasła na serwer wymaga pojawienia się użytkownika na automatycznie wygenerowanej liście startowej. Warunki otrzymania miejsca na tej liście zależą od rodzaju sesji i ustala je administracja.
6.5Jednym z możliwych warunków otrzymania miejsca na liście startowej do wyścigu rundy sezonu jest „próg czasowy” podawany jako wartość procentowa. Kiedy jego osiągnięcie jest wymagane, to do wyścigu dopuszczani będą jedynie użytkownicy, którzy w sesji kwalifikacyjnej danej rundy sezonu uzyskali czas mniejszy lub równy procentowi progu czasowego z czasu zwycięzcy tej sesji. Pozostali użytkownicy mogą otrzymać zgodę na start w wyścigu (o ile spełnili pozostałe warunki otrzymania miejsca na liście startowej) od administracji serii, w której ten wyścig się odbywa.
6.6Użytkownicy, którzy zgłosili udział w sesji, ale podczas niej, po rozgrzewce, nie byli obecni na serwerze, otrzymają 4 punkty karne.
7) Wyniki
7.1Za wyniki kierowców w wyścigach rund sezonu serii wyścigowych przyznawane są punkty kierowcom i ich zespołom w klasyfikacji tych serii. Ilość przyznanych punktów zależy od zajętej pozycji oraz serii.
7.2Punktów za wyniki w wyścigu nie otrzymują kierowcy, którzy:
a) zostali zdyskwalifikowani z tego wyścigu,
b) nie ukończyli 75% okrążeń wyścigu (zaokrąglając w dół do liczby całkowitej).
7.3Na podstawie ilości punktów w każdej serii wyznaczana jest klasyfikacja kierowców i zespołów, w której każdy kierowca/zespół musi znajdować się na innej pozycji. W przypadku, gdy kilku kierowców lub zespołów będzie posiadało tyle samo punktów, ich kolejność ustala się zgodnie z ilością zdobytych pierwszych, drugich i kolejnych miejsc we wszystkich sesjach oraz alfabetycznie według imion i nazwisk kierowców lub nazwy zespołu.
7.4Za każdego kierowcę, który wystartował w wyścigu i nie został z niego zdyskwalifikowany, jego zespołowi zostanie przyznana nagroda pieniężna, której wielkość oblicza się za pomocą wzoru:
X = (N - P +1) * R,
gdzie:
X - wielkość nagrody,
N - ilość kierowców, którzy wystartowali w wyścigu i nie zostali z niego zdyskwalifikowani,
P - pozycja kierowcy,
R - wielkość nagrody za jedną pozycję zależna od serii i określona w jej regulaminie.
7.5W przypadku "szybkiego restartu" wyścigu (patrz punkt 8.11), kierowcy, którzy wystartowali w wyścigu przed jego przerwaniem, ale nie wystartowali po restarcie, zostaną zapisani w ostatecznej klasyfikacji wyścigu z wynikiem "DNF" i z ilością przejechanych okrążeń równą 0. W przypadku, gdy w jednym wyścigu będzie kilku takich kierowców, ich kolejność zostanie ustalona na podstawie pozycji startowych.
7.6Użytkownicy, którzy zgłosili udział w sesji, ale podczas niej, po rozgrzewce, nie byli obecni na serwerze, zostaną zapisani w wynikach jako "DNS" i znajdą się na końcu wyników sesji. Użytkownicy zdyskwalifikowani z sesji zostaną przesunięci na koniec wyników, ale przed tymi, którzy zostali zapisani jako "DNS".
III. GRA
8) Sesje
8.1Grą, której włączany jest serwer podczas sesji, jest rFactor z ligową modyfikacją, dostępną do pobrania na witrynie internetowej. Sesja odbywa się na serwerze o podanym na witrynie adresie IP oraz porcie. Po rozpoczęciu sesji, wszyscy użytkownicy, którzy mają pozwolenie na udział w sesji, powinni zaktualizować grę poprzez załączony do modyfikacji program, a następnie dołączyć na serwer z nazwą gracza odpowiadającą przypisanej mu na witrynie internetowej unikalnej nazwie gracza (z taką samą wielkością liter). W ten sposób gracz na serwerze będzie identyfikowany z użytkownikiem. W razie niedostępności serwera lub innych problemów technicznych, należy postępować zgodnie z instrukcjami administracji na witrynie internetowej.
8.2Kierowaniem sesją zajmuje się „kontrola sesji”. Należą do niej wszyscy gracze zalogowani na serwerze jako administratorzy oraz administrator serwera (piszący wiadomości na czacie z konsoli). Kontrola sesji prawo zmieniać zasady sesji poprzez komunikaty na czacie oraz nakładać kary na użytkowników. W przypadku zalogowania się na serwerze nieupoważnionego do tego gracza, może on zostać usunięty z serwera a jego decyzje mogą zostać odwołane przez administratora serwera.
8.3Ustawienia gry na serwerze, na którym odbywa się sesja, zależą od serii wyścigowej, w której ta sesja ma miejsce. Jeżeli sesja nie jest powiązana z konkretną serią, wtedy o ustawieniach serwera decyduje administracja.
8.4Na początku sesji kwalifikacyjnej odbywa się przynajmniej 30 minutowy trening, a na początku wyścigu przynajmniej 10 minutowa rozgrzewka (trening i rozgrzewka nie są odrębnymi sesjami, a jedynie częściami sesji). Wyniki tej części sesji nie liczą się do końcowej klasyfikacji sesji. Kończy się ona dopiero po przełączaniu lub restarcie sesji w grze przez kontrolę sesji.
8.5Po zakończeniu sesji przez kontrolę sesji poprzez komunikat na czacie, wszelkie zasady niniejszego regulaminu przestają obowiązywać na serwerze do czasu rozpoczęcia następnej sesji.
8.6Gracze, którzy nie posiadają pozwolenia na udział w sesji, w przypadku dołączenia na serwer będą z niego usunięci lub zbanowani i nie zostaną zapisani w wynikach sesji.
8.7W przypadku sesji, przed którymi sporządzana jest lista startowa, gracze mogą zostać poproszeni przez kontrolę sesji bądź przez administratora serwera z konsoli o podanie na czacie hasła weryfikacyjnego, które użytkownik powinien podać w formularzu zgłaszania udziału w sesji oraz w przypadku podejrzenia nieautentyczności użytkownika, może on zostać usunięty z serwera i usunięty z wyników sesji.
8.8W przypadku sesji, przed którymi sporządzana jest lista startowa, użytkownicy muszą dołączyć na serwer w samochodzie, którego zespół i numer został przydzielony mu na liście startowej. W przypadku pozostałych sesji:
a) kierowcy podstawowi muszą wybrać samochód swojego zespołu ze swoim numerem lub samochód ligowy,
b) kierowcy testowi - dowolny samochód swojego zespołu lub samochód ligowy,
c) kierowcy bez zespołów oraz użytkownicy bez licencji - tylko samochód ligowy.
W przypadku testów odbywających się na serwerze egzaminacyjnym, każdy użytkownik (z wyjątkiem uprawnionych przez administrację egzaminatorów) powinien wybrać samochód egzaminacyjny. Kierowcy testowi dołączający na serwer w samochodzie swojego zespołu, muszą wybrać pojazd w wersji testowej (z ligowym wyglądem kasku). Wybranie niewłaściwego pojazdu grozi usunięciem lub zbanowaniem z serwera. Wyniki użytkownika w sesji uzyskane w niewłaściwym pojeździe, nie zostaną uznane.
8.9Opuszczenie serwera jest dozwolone w każdym momencie, chyba, że zabroni tego kontrola sesji, wtedy za opuszczenie serwera użytkownik otrzyma 2 punkty karne.
8.10 W sesjach innych niż testy i wyścig, właściwa część sesji (tzn. sesja w grze po rozgrzewce) ma określoną długość. W przypadku problemów technicznych sesja może być jednak przedwcześnie zakończona przez kontrolę sesji.
8.11 Kontrola sesji, w razie problemów technicznych lub innych przyczyn nie pozwalających na poprawny jej przebieg, może przerwać sesję i rozpocząć ją ponownie. Jeżeli sesja została wstrzymana pierwszy raz danego dnia i nie później niż 30 minut od jej rozpoczęcia, wtedy można wykonać "szybki restart" sesji, czyli może ona zostać rozpoczęta ponownie w przeciągu 30 minut bez zgody użytkowników (w tym wypadku część rozgrzewki może zostać pominięta). W przeciwnym razie muszą się zgodzić na to wszyscy obecni na serwerze użytkownicy. W przypadku braku zgody przynajmniej jednego z nich, sesja musi być anulowana i przełożona o minimum 12 godzin, a lista startowa musi być ponownie sporządzona (poprzez odblokowanie możliwości zgłoszenia i rezygnacji z udziału do czasu ponownego rozpoczęcia sesji). Przyczyną maksymalnie jednorazowego szybkiego restartu wyścigu może być również opuszczenie serwera przez jednego lub więcej użytkowników podczas przełączania sesji w grze.
8.12 Kolejność graczy na starcie wyścigu jest zgodna z pozycjami użytkowników na liście startowej do sesji, jeśli została ona sporządzona, w przeciwnym razie ustala ją kontrola sesji.
8.13 Użytkownik, który przekroczy maksymalną dozwoloną ilość okrążeń podczas sesji lub poprawi swój najlepszy czas w sesji innej niż wyścig na okrążeniu, które zostało rozpoczęte po zakończeniu sesji, zostanie ukarany 2 punktami karnymi, a jego wyniki uzyskane po przekroczeniu powyższych ograniczeń zostaną anulowane.
8.14 W niniejszym regulaminie "kierowcą samochodu" nazywamy użytkownika (niekoniecznie z licencją kierowcy), który kieruje tym samochodem na serwerze gry.
8.15 Zatankowanie samochodu w trakcie postoju w wyścigach, podczas których obowiązuje zakaz tankowania, grozi dyskwalifikacją z sesji.
9) Błędy
9.1Przebywanie na torze mimo wykrycia u użytkownika błędów gry lub problemów z łączem, np. niezgodności plików gry lub zbyt wysoki ping, grozi otrzymaniem 2 punktów karnych oraz usunięciem z serwera.
9.2Jeżeli w wyścigu, z powodu błędu gry, wynik jednego z użytkowników będzie nieprawidłowy, wtedy uzyskany on zostanie poprzez analizę powtórki.
10) Czat
10.1W sesji kwalifikacyjnej, po rozgrzewce, na czacie można pisać tylko w sprawach technicznych dotyczących aktualnej sesji.
10.2Użycie słów wulgarnych i obrażenie innych użytkowników na czacie jest zabronione.
10.3Podczas wyścigu (również po jego zakończeniu) obowiązuje absolutny zakaz pisania na czacie bez zgody kontroli sesji.
10.4Kontrola sesji ma prawo zażądać zaprzestania pisania na czacie, po czym każda wiadomość będzie uznana za spam.
10.5Za każdą kolejną wiadomość na czacie, naruszającą regulamin, jej autor może otrzymać 1 punkt karny oraz dodatkowy punkt karny w przypadku wiadomości łamiącej punkt 10.3. Podczas jednej sesji, za łamanie zasad dotyczących czatu, można otrzymać maksymalnie 30 punktów karnych.
11) Start wyścigu
11.1Tuż po rozpoczęciu sesji wyścigowej w grze, następuje odliczanie do rozpoczęcia okrążenia formującego. Podczas tego odliczania opuszczanie pozycji startowych jest zabronione i grozi otrzymaniem 4 punktów karnych.
11.2Po rozpoczęciu okrążenia formującego użytkownik, który startuje z pierwszego pola, musi ruszyć samochodem z miejsca. Pozostali użytkownicy muszą ruszyć po tym, jak pojazdy z przodu oddalą się na odległość od 5 do 20 długości samochodu bezpieczeństwa. Złamanie tej zasady grozi otrzymaniem 4 punktów karnych.
11.3Podczas okrążenia formującego, użytkownik startujący z pierwszego pola musi pokonać okrążenie ze średnią prędkością nie mniejszą niż 80 km/h. Pozostali użytkownicy muszą utrzymywać między swoimi samochodami odstęp o wielkości od 5 do 20 długości samochodu bezpieczeństwa. Złamanie tej zasady grozi otrzymaniem 4 punktów karnych.
11.4Podczas okrążenia formującego można wyprzedzić samochód tylko w wypadku, gdy jego kierowca nie przestrzega zasady 11.3. Złamanie tej zasady grozi otrzymaniem 4 punktów karnych.
11.5Podczas okrążenia formującego, po dojechaniu na prostą startową, użytkownicy muszą ustawić swoje samochody na swoich pozycjach startowych i do startu wyścigu nie mogą ich opuszczać, w przeciwnym razie grozi to otrzymaniem 4 punktów karnych. Wypchnięcie innego samochodu podczas końcowego odliczania do startu wyścigu (gdy następuje zapalanie się kolejnych świateł startowych), grozi otrzymaniem dodatkowych 20 punktów karnych.
11.6Nagminne łamanie zasad podczas okrążenia formującego, uniemożliwiające poprawne przeprowadzenie startu wyścigu, może skutkować dyskwalifikacją z sesji, usunięciem z serwera oraz ponownym rozpoczęciem wyścigu.
12) Kolizje
12.1Kolizją nazywamy sytuację, w której uczestniczyły dwa samochody, znajdujące się w odległości maksymalnie pół długości samochodu bezpieczeństwa od siebie i w której jeden z nich bardzo gwałtownie zmienił tor jazdy najprawdopodobniej wskutek kontaktu pomiędzy samochodami wykrytego przez grę po stronie jednego z ich kierowców.
12.2Uczestnik kolizji (kierowca jednego z samochodów, który uczestniczył w kolizji) jest jej sprawcą, jeżeli:
a) w momencie kolizji znajdował się przed drugim uczestnikiem kolizji (był bardziej z przodu) oraz:
- w momencie kolizji łamał zasady poprawnego zachowania na torze,
b) w momencie kolizji znajdował się za drugim uczestnikiem kolizji (był bardziej z tyłu) oraz nie spełniony został żaden z poniższych warunków:
- drugi uczestnik w momencie kolizji łamał zasady poprawnego zachowania na torze,
- nie był w stanie uniknąć kolizji z powodu utraty kontroli nad samochodem w wyniku innej kolizji, której nie był sprawcą,
- drugi uczestnik gwałtownie zmienił tor jazdy, wykonał manewr lub w wyniku własnego błędu lub innej kolizji przemieścił się w taki sposób, że rozważany uczestnik kolizji nie był w stanie jej uniknąć.
Powodowanie kolizji jest zabronione. Kolizja, w której żaden uczestnik nie był jej sprawcą, nazywana jest incydentem wyścigowym.
12.3Za spowodowanie kolizji podczas wyścigu użytkownik może otrzymać karę (lecz nie musi, jeżeli administracja uzna kolizję za lekki kontakt), której wielkość zależy od oceny zachowania użytkownika przez administrację, które przyczyniło się do kolizji, jej skutków oraz ich przewidywalności. Administracja ma do wyboru następujące stopnie kary za to przewinienie:
a) kara czasowa 5 sekund i 4 punktów karnych,
b) kara czasowa 10 sekund i 8 punktów karnych,
c) kara czasowa 20 sekund i 16 punktów karnych,
d) kara czasowa 30 sekund i 24 punkty karne,
e) dyskwalifikacja z sesji i 32 punkty karne.
12.4Spowodowanie kolizji podczas kwalifikacji grozi otrzymaniem 4 punktów karnych.
12.5Spowodowanie kolizji podczas okresu neutralizacji lub okrążenia formującego grozi (oprócz kary za punkt 12.3) otrzymaniem kary czasowej 10 sekund i 8 punktów karnych.
12.6W wyścigu, wypchnięcie lub uszkodzenie innego samochodu przed rozpoczęciem okrążenia formującego lub w czasie od zakończeniu okrążenia formującego do startu wyścigu, grozi otrzymaniem 10 punktów karnych.
13) Obręb toru
13.1Znajdowanie się obiektu na torze oznacza, że znajduje się on na lub tuż nad torem wyznaczonym liniami (lub w inny sposób zdefiniowanym przez administrację), na lub nad tymi liniami bądź w alei serwisowej.
13.2Znajdowanie się pojazdu na torze oznacza, że przynajmniej 2 koła tego pojazdu znajdują się na torze. Ścięciem toru nazywamy wszelkie opuszczenie toru przez pojazd. Ścinanie toru jest zabronione.
13.3W sesjach innych niż testy i wyścig, jeżeli użytkownik podczas lub tuż przed okrążeniem, na którym uzyskał swój najlepszy czas w sesji (po rozgrzewce) opuści swoim samochodem tor i zyska w ten sposób na czasie (ocenia to administracja), to otrzyma karę, której wielkość zależy od łącznego zysku użytkownika na opuszczaniu obrębu toru na tym okrążeniu:
a) zysk poniżej 0,25 sekundy - kara 0,5 sekundy doliczonej do czasu użytkownika w wynikach sesji i 1 punkt karny,
b) zysk większy lub równy 0,25 oraz mniejszy niż 0,5 sekundy - kara 1 sekundy doliczonej do czasu użytkownika w wynikach sesji i 2 punkty karne,
c) zysk większy lub równy 0,5 sekundy - dyskwalifikacja z sesji oraz 4 punkty karne.
13.4Jeżeli administracja uzna, że w wyścigu użytkownik dokonał manewru wyprzedzania, który był skuteczny dzięki ścięciu toru przez tego użytkownika, to może on otrzymać za to karę czasową 5 sekund i 4 punktów karnych.
13.5Podczas jednego okrążenia wyścigu użytkownik nie może zyskać na opuszczaniu toru więcej niż 0,3 sekundy (wielkość zysku ocenia administracja). Złamanie tej reguły grozi karą czasową od 1 do 30 sekund doliczonych do końcowego wyniku oraz 1-30 punktami karnymi (1 sekunda i 1 punkt karny za każde 0,3 sekundy łącznego zysku na opuszczaniu toru podczas tego okrążenia).
13.6W sesjach innych niż testy i wyścig, jeżeli użytkownik na okrążeniu poprzedzającym te, na którym uzyskał swój najlepszy czas sesji (po rozgrzewce), opuści tor zyskując łącznie ponad 2 sekundy czasu względem poprawnie pokonanego okrążenia (zysk ocenia administracja), to otrzyma karę 0,5 sekundy doliczoną do czasu użytkownika w wynikach sesji oraz 1 punkt karny.
14) Aleja serwisowa
14.1Przekraczanie maksymalnej dozwolonej prędkości w alei serwisowej o więcej niż 20 km/h jest zakazane i w kwalifikacjach grozi otrzymaniem 1 punktu karnego.
14.2Podczas wjazdu oraz wyjazdu z alei serwisowej wyjechanie więcej niż dwoma kołami poza obszar ograniczony przez linie prowadzące do alei jest zabronione i grozi jedną z poniższych kar (wybiera ją administracja na podstawie oceny zysku):
a) kara czasowa 1 sekundy i 1 punktu karnego,
b) kara czasowa 2,5 sekundy i 2 punktów karnych,
c) kara czasowa 5 sekund i 4 punktów karnych.
14.3Opuszczenie, bądź wjazd do alei serwisowej podczas gdy jest ona zamknięta (sygnalizowane czerwonym światłem przy wjeździe i wyjeździe) jest zabronione i grozi otrzymaniem 2 punktów karnych. Kara nie zostanie nałożona, jeżeli w czasie 2 sekund po opuszczeniu alei kierowca powróci do garażu.
14.4Przed otwarciem wyjazdu z alei serwisowej (sygnalizowanym zielonym światłem), kierowcy samochodów znajdujących się w alei serwisowej, po opuszczeniu garażu muszą ustawić się przed wyjazdem z alei w jednej linii (jeden za drugim). Jeżeli położenie garażu użytkownika nie pozwala mu na ustawienie samochodu zgodne z powyższym bez konieczności jazdy pod prąd, wtedy powinien zatrzymać się obok kolejki samochodów w niewielkiej odległości od swojego garażu. Po otwarciu alei kierowcy stojący w kolejce powinni opuścić aleję bez zmiany kolejności. Kierowcy samochodów ustawionych obok kolejki muszą bezpiecznie włączyć się do kolejki lub odczekać, aż cała kolejka opuści aleję. Zatrzymywanie się obok, wyprzedzanie oraz wypychanie samochodów ustawionych zgodnie z powyższą zasadą jest zabronione. Samochody, których kierowcy wyraźnie opóźniają wyjazd z alei, stanowią wyjątek i mogą zostać wyprzedzone. Złamanie tej zasady grozi otrzymaniem 2 punktów karnych.
15) Zachowanie na torze
15.1W wyścigu, gdy samochód użytkownika znajduje się w niewielkiej odległości (do około 2 długości samochodu bezpieczeństwa) przed innym samochodem, wtedy:
a) między zakrętami może tylko raz zmienić połowę szerokości toru, w której znajdują się wszystkie koła jego samochodu,
b) o ile nie wymaga tego inna zasada, nie może przedwcześnie hamować do zakrętu stwarzając zagrożenie dla samochodów z tyłu.
Złamanie tej zasady grozi karą czasową 2,5 sekundy i 2 punktami karnymi (w przypadku pierwszego podpunktu karę tą mnoży się przez ilość nieprzepisowych zmian połowy szerokości toru).
15.2W wyścigu, gdy samochód użytkownika znajduje się obok drugiego samochodu, wtedy musi on pozostawić miejsce na całą szerokość drugiego samochodu pomiędzy nim a krawędzią obrębu toru po stronie, na której znajduje się drugi samochód. Złamanie tej zasady grozi karą czasową 2,5 sekundy i 2 punktami karnymi, chyba, że administracja uzna, że wystąpiły okoliczności, z powodu których użytkownik nie miał możliwości zapewnienia drugiemu samochodowi wymaganego miejsca (w takim wypadku uznaje się, że zasada nie została złamana).
15.3Po przebywaniu poza torem dłużej niż 1 sekundę, nie wolno powracać na tor, gdy w niewielkiej odległości (do około 3 długości samochodu bezpieczeństwa) od miejsca przebywania samochodu użytkownika, zbliża się do niego samochód przebywający na torze i nie jadący pod prąd. Złamanie tej zasady w przypadku ponad 3-sekundowej obecności poza torem grozi karą czasową 5 sekund i 4 punktami karnymi.
15.4Jeżeli w odległości do około 5 długości samochodu bezpieczeństwa przed samochodem użytkownika znajduje się będący w jego polu widzenia, stojący samochód na skutek kolizji lub błędu jego kierowcy, który miał miejsce ponad 4 sekundy wcześniej, wtedy musi on zwolnić, bezpiecznie ominąć stojący pojazd i nie podejmować próby wyprzedzania na innych samochodach. Nieprawidłowe zachowanie w takiej sytuacji grozi karą czasową 5 sekund doliczonych do końcowego wyniku i 4 punktami karnymi.
15.5Utrudnianie dublowania w wyścigu oraz nie przepuszczanie szybszych samochodów w pozostałych sesjach jest zabronione i grozi karą czasową 10 sekund doliczonych do końcowego wyniku oraz 8 punktami karnymi.
15.6Jazda bez koła przez dłużej niż 5 sekund jest zabroniona i grozi otrzymaniem 4 punktów karnych.
15.7Kręcenie bączków, wjeżdżanie do innych garaży, jazda pod prąd oraz nieuzasadnione zatrzymywanie się na torze jest zakazane. Złamanie tej zasady w przypadku wyścigu, przed jego ukończeniem przez użytkownika, grozi karą czasową 10 sekund i 8 punktami karnymi. W przypadku kwalifikacji złamanie reguły grozi otrzymaniem 4 punktów karnych.
15.8Użytkownik, który otrzymał karę za spowodowanie kolizji, ponieważ w momencie kolizji nie przestrzegał zasad zachowania na torze, nie otrzyma dodatkowej kary za złamanie tych zasad.
15.9Zdyskwalifikowani użytkownicy mają obowiązek opuścić tor i pozostać w garażu, w przeciwnym razie otrzymają 20 punktów karnych i zostaną usunięci lub zbanowani z serwera.
15.10Kontrola sesji ma prawo nakazać natychmiastowego powrotu do garażu, zakazać wyjeżdżania z garażu oraz włączania silnika. Nie dostosowanie się do tego polecenia grozi otrzymaniem 2 punktów karnych oraz usunięciem lub zbanowaniem z serwera.
15.11Podczas dublowania, celowe zwalnianie przed dublowanym samochodem jest zabronione i grozi otrzymaniem 10 punktów karnych.
15.12W niniejszym regulaminie przez stanie pojazdu w miejscu rozumie się jego przemieszczanie z szybkością mniejszą niż 10 km/h.
15.13Użytkownik może zatrzymać samochód w obrębie toru na nie dłużej, niż 30 sekund oraz nie dłużej, niż 60 sekund w innym miejscu, z wyjątkiem swojego stanowiska serwisowego. Po dłuższym postoju użytkownik musi jak najszybciej wrócić do garażu poprzez użycie klawisza „ESC”. Jeżeli tego nie zrobi, to może otrzymać 6 punktów karnych i zostać usunięty z serwera przez kontrolę sesji.
15.14Po ukończeniu wyścigu należy, przestrzegając zasad poprawnego zachowania na torze oraz nie powodując kolizji, przejechać okrążenie zjazdowe, na którym trzeba zjechać do alei serwisowej, zatrzymać się na swoim stanowisku serwisowym, a następnie wrócić do garażu. Złamanie tej zasady grozi otrzymaniem 2 punktów karnych.
15.15Zasady zachowania na torze nie dotyczą użytkowników, którzy maksymalnie 2 sekundy wcześniej uczestniczyli w kolizji.
15.16Kierowcy samochodów, których stan opon i uszkodzenia znacznie utrudniają kontrolę nad pojazdem powodując zagrożenie dla innych samochodów, powinni zatrzymać się poza obrębem toru i powrócić do garażu poprzez użycie klawisza „ESC”.
15.17Przed wykonaniem manewru dublowania możliwe jest wykonanie kilku włączeń i wyłączeń reflektorów samochodu w krótkim czasie (mignięć). Każde inne nieuzasadnione miganie grozi otrzymaniem 2 punktów karnych.
15.18W wyścigu, użytkownik jadący w danym miejscu na torze ponad dwukrotnie wolniej niż podczas optymalnie przejeżdżanego okrążenia, nie może wracać na optymalną linię jazdy, gdy w niewielkiej odległości (do około 3 długości samochodu bezpieczeństwa) od jego samochodu, zbliża się do niego inny samochód przebywający na torze i nie jadący pod prąd. Złamanie tej zasady grozi karą czasową 2,5 sekundy oraz 2 punktami karnymi.
16) Kary
16.1Za przewinienia dokonane podczas testów użytkownicy nie otrzymują punktów karnych, kar czasowych ani dyskwalifikacji. Nagminne łamanie zasad skutkować może natomiast usunięciem lub zbanowaniem z serwera.
16.2Za niektóre przewinienia, dokonane podczas wyścigu, użytkownik otrzyma karę tylko wtedy, gdy w określonym przez administrację czasie od zakończenia wyścigu, jeden z użytkowników, który był obecny w wyścigu, szef jednego z zespołów, którego przynajmniej jeden kierowca był obecny w wyścigu, lub administracja zgłosi na niego skargę na witrynie internetowej, w której poda:
a) godność użytkownika, który dokonał przewinienia,
b) czas na powtórce administracji, maksymalnie 2 sekundy późniejszy lub wcześniejszy od czasu zajścia danej sytuacji,
c) punkt regulaminu, który przewiduje karę dla użytkownika.
W przypadku punktu 12.3 regulaminu ogólnego, kara będzie nałożona jedynie, gdy skargę dotyczącą danej kolizji zgłosi jeden z jej uczestników lub inny użytkownik, który został poszkodowany na skutek tej kolizji.
16.3Maksymalna ilość punktów karnych, które użytkownik może otrzymać za przewinienia dokonane w jednej sesji, to 61.
16.4Jeżeli użytkownik otrzyma za przewinienia dokonane w:
a) kwalifikacjach 10 punktów karnych,
b) wyścigu 30 punktów karnych,
to zostanie zdyskwalifikowany z tej sesji.
16.5Przewinienia w wyścigu, za wyjątkiem ścięć toru, ocenia się na podstawie powtórki administracji, którą jest powtórka serwera lub, gdy ta jest niedostępna dla administracji, inna powtórka wyścigu wybrana przez administrację (wszelkie nienaturalne zachowania pojazdu w wyniku problemów z łączem będą interpretowane jako błędy kierowcy samochodu).
16.6Po każdej sesji innej niż testy, każdy użytkownik ma prawo w czasie 1 godziny od zakończenia tej sesji (lub w dłuższym czasie, jeżeli wyrazi na to zgodę administracja) wysłać administracji lub podać link do pobrania powtórki gry z tej sesji nagranej na swoim komputerze. Ścięcia toru będą oceniane na podstawie powtórki wysłanej przez użytkownika, lub, gdy użytkownik nie udostępnił jej administracji, na podstawie powtórki administracji.
17) Oszustwa
17.1Administracja ligi zastrzega sobie prawo do podejrzewania użytkownika o oszukiwanie w grze, to znaczy:
a) podszywanie się pod innego użytkownika,
b) umożliwianie innemu użytkownikowi podszywanie się pod jego osobę,
c) wpływanie na działanie fizyki gry,
oraz ukarania go, w przypadku potwierdzenia się takich podejrzeń lub nieudowodnienia ich niesłuszności przez użytkownika.
17.2Po każdej sesji, w przypadku zaistnienia podejrzenia, że użytkownik oszukuje w grze, administracja ma prawo zażądać od użytkownika przekazania mu swoich ustawień samochodu, powtórki i telemetrii oraz wykonania różnych czynności, które będą miały na celu sprawdzenie, czy użytkownik oszukuje lub oszukiwał podczas ostatnich sesji. W przypadku braku współpracy z użytkownikiem lub potwierdzenia się podejrzeń o oszukiwanie, na użytkownika mogą zostać nałożone kary wybrane przez administrację, takie jak punkty karne, dyskwalifikacja z jednej lub większej ilości sesji bądź klasyfikacji kierowców, usunięciem statystyk czy zablokowanie konta na stronie.
REGULAMIN SERII F1
1) Wyniki
1.1Ilość przyznanych punktów po wyścigach rund sezonu serii F1 zależy od zajętej pozycji w następującej skali:
1. miejsce - 50 punktów,
2. miejsce - 42 punkty,
3. miejsce - 36 punktów,
4. miejsce - 30 punktów,
5. miejsce - 25 punktów,
6. miejsce - 20 punktów,
7. miejsce - 18 punktów,
8. miejsce - 16 punktów,
9. miejsce - 14 punktów,
10. miejsce - 12 punktów,
11. miejsce - 10 punktów,
12. miejsce - 9 punktów,
13. miejsce - 8 punktów,
14. miejsce - 7 punktów,
15. miejsce - 6 punktów,
16. miejsce - 5 punktów,
17. miejsce - 4 punkty,
18. miejsce - 3 punkty,
19. miejsce - 2 punkty,
20. miejsce - 1 punkt.
1.2Wielkość nagrody za jedną pozycję w wyścigu F1 to 500 000 €.
1.3Po zakończeniu sezonu serii F1 kierowcy, którzy zajęli w jego ostatecznej klasyfikacji pierwsze 10 pozycji, otrzymają nagrody pieniężne w wysokości zależnej od pozycji w następującej skali:
1. miejsce - 30 000 000 €,
2. miejsce - 28 000 000 €,
3. miejsce - 26 000 000 €,
4. miejsce - 24 000 000 €,
5. miejsce - 22 000 000 €,
6. miejsce - 20 000 000 €,
7. miejsce - 18 000 000 €,
8. miejsce - 16 000 000 €,
9. miejsce - 14 000 000 €,
10. miejsce - 12 000 000 €,
11. miejsce - 10 000 000 €,
12. miejsce - 8 000 000 €,
13. miejsce - 6 000 000 €,
14. miejsce - 4 000 000 €,
15. miejsce - 2 000 000 €.
1.4Po zakończeniu sezonu serii F1 zespoły, które zajęły w jego ostatecznej klasyfikacji pierwsze 10 pozycji, otrzymają nagrody pieniężne w wysokości zależnej od pozycji w następującej skali:
1. miejsce - 60 000 000 €,
2. miejsce - 56 000 000 €,
3. miejsce - 52 000 000 €,
4. miejsce - 48 000 000 €,
5. miejsce - 44 000 000 €,
6. miejsce - 40 000 000 €,
7. miejsce - 36 000 000 €,
8. miejsce - 32 000 000 €,
9. miejsce - 28 000 000 €,
10. miejsce - 24 000 000 €,
11. miejsce - 20 000 000 €,
12. miejsce - 16 000 000 €,
13. miejsce - 12 000 000 €,
14. miejsce - 8 000 000 €,
15. miejsce - 4 000 000 €.
2) Sesje
2.1Ustawienia gry na serwerze, na którym odbywa się sesja serii F1, są następujące:
a) dozwolone pomoce:
- ABS (wysoko),
- kontrola trakcji (wysoko),
- automatyczna zmiana biegów,
- automatyczne sprzęgło,
b) zużycie paliwa: x2,
c) zużycie opon: x2,
d) awarie mechaniczne: normalne,
e) mnożnik uszkodzeń: 85%,
f) limit okrążeń w kwalifikacjach: 10,
g) długość kwalifikacji: 20 minut.
2.2Warunkiem otrzymania miejsca na liście startowej do wyścigu rundy sezonu serii F1 jest osiągnięcie progu czasowego wynoszącego 105%.
2.3Podczas wyścigu serii F1 obowiązuje zakaz tankowania.
2.4Użytkownicy, którzy ukończyli wyścig serii F1, ale nie wykorzystali w nim obowiązkowej mieszanki opon wybranej przez administrację oraz przynajmniej jednej innej (nie przejechali na nich przynajmniej jednego okrążenia, przy czym okrążenie formujące lub zjazdowe nie jest uwzględniane), zostaną zdyskwalifikowani z tego wyścigu. Reguła ta nie dotyczy wyścigów:
a) podczas których spadł deszcz,
b) podczas lub przed którymi kontrola sesji ogłosiła na czacie, że tor jest mokry.
2.5Użytkownicy, którzy przejechali swoje pierwsze okrążenie w wyścigu serii F1 na oponach z innej mieszanki niż ta, na której uzyskali swój najlepszy czas w kwalifikacjach do tego wyścigu, zostaną z niego zdyskwalifikowani. Reguła ta nie dotyczy wyścigów przed którymi kontrola sesji ogłosiła na czacie, że tor jest mokry lub w których na okrążeniu formującym zaczął padać deszcz oraz wyścigów rundy, w której administracja ogłosiła, że w kwalifikacjach był mokry tor. Reguła ta nie dotyczy też kierowców, którzy nie wzięli udziału albo nie uzyskali żadnego czasu w kwalifikacjach albo zajęli w nich 11 miejsce lub niższe.
2.6Długości wyścigów rund sezonu F1 to najmniejsza ilość okrążeń potrzebna do przejechania dystansu nie mniejszego niż 153 km (wyjątkiem jest tor Circuit de Monaco, dla którego jest to dystans 130 km). Długości torów ustalane są przez administrację. Ilości okrążeń dla poszczególnych wyścigów sezonu znajdują się na liście torów serii F1.
REGULAMIN SERII GT
1) Wyniki
1.1Ilość przyznanych punktów po standardowych wyścigach rund sezonu serii GT zależy od zajętej pozycji w następującej skali:
1. miejsce - 25 punktów
2. miejsce - 20 punktów
3. miejsce - 16 punktów
4. miejsce - 14 punktów
5. miejsce - 12 punktów
6. miejsce - 10 punktów
7. miejsce - 9 punktów
8. miejsce - 8 punkty
9. miejsce - 7 punkty
10. miejsce - 6 punkt
11. miejsce - 5 punktów
12. miejsce - 4 punktów
13. miejsce - 3 punkty
14. miejsce - 2 punkty
15. miejsce - 1 punkt
W przypadku wyścigów sprinterskich skala jest następująca:
1. miejsce - 15 punktów
2. miejsce - 12 punktów
3. miejsce - 10 punktów
4. miejsce - 9 punktów
5. miejsce - 8 punktów
6. miejsce - 7 punktów
7. miejsce - 6 punktów
8. miejsce - 5 punkty
9. miejsce - 4 punkty
10. miejsce - 3 punkt
11. miejsce - 2 punktów
12. miejsce - 1 punktów
1.2Wielkość nagrody za jedną pozycję w wyścigu GT to 300 000 €.
1.3Po zakończeniu sezonu serii GT kierowcy, którzy zajęli w jego ostatecznej klasyfikacji pierwsze 15 pozycji, otrzymają nagrody pieniężne w wysokości zależnej od pozycji w następującej skali:
1. miejsce - 12 000 000 €,
2. miejsce - 11 200 000 €,
3. miejsce - 10 400 000 €,
4. miejsce - 9 600 000 €,
5. miejsce - 8 800 000 €,
6. miejsce - 8 000 000 €,
7. miejsce - 7 200 000 €,
8. miejsce - 6 400 000 €,
9. miejsce - 5 600 000 €,
10. miejsce - 4 800 000 €,
11. miejsce - 4 000 000 €,
12. miejsce - 3 200 000 €,
13. miejsce - 2 400 000 €,
14. miejsce - 1 600 000 €,
15. miejsce - 800 000 €.
1.4Po zakończeniu sezonu serii GT zespoły, które zajęły w jego ostatecznej klasyfikacji pierwsze 15 pozycji, otrzymają nagrody pieniężne w wysokości zależnej od pozycji w następującej skali:
1. miejsce - 24 000 000 €,
2. miejsce - 22 400 000 €,
3. miejsce - 20 800 000 €,
4. miejsce - 19 200 000 €,
5. miejsce - 17 600 000 €,
6. miejsce - 16 000 000 €,
7. miejsce - 14 400 000 €,
8. miejsce - 12 800 000 €,
9. miejsce - 11 200 000 €,
10. miejsce - 9 600 000 €,
11. miejsce - 8 000 000 €,
12. miejsce - 6 400 000 €,
13. miejsce - 4 800 000 €,
14. miejsce - 3 200 000 €,
15. miejsce - 1 600 000 €.
1.5W serii GT oprócz standardowych rund, odbywać się mogą również rundy:
a) sprinterskie - w trakcie jednej sesji zamiast jednego wyścigu odbywają się dwa, przedzielone przynajmniej 5 minutową przerwą (wyścigi te będą zapisane w wynikach jako dwie odrębne rundy),
b) mieszane - zamiast standardowych kwalifikacji odbywa się wyścig kwalifikacyjny, którego wyniki decydują o pozycjach startowych w wyścigu głównym.
2) Sesje
2.1Ustawienia gry na serwerze, na którym odbywa się sesja serii GT, są następujące:
a) dozwolone pomoce:
- kontrola stabilizacji (nisko),
- ABS (wysoko),
- kontrola trakcji (wysoko),
- automatyczna zmiana biegów,
- automatyczne sprzęgło,
b) zużycie paliwa: normalne,
c) zużycie opon: normalne,
d) awarie mechaniczne: normalne,
e) mnożnik uszkodzeń: 65%,
f) długość kwalifikacji: 30 minut.
2.2Warunkiem otrzymania miejsca na liście startowej do wyścigu rundy sezonu serii GT jest osiągnięcie progu czasowego wynoszącego 105%.
2.3Długości wyścigów rund sezonu GT to w przypadku:
a) standardowych rund - 60 minut z wyjątkiem jednego wyścigu trwającego 2 godziny,
b) rund sprinterskich - 20 oraz 35 minut,
c) rund mieszanych - 25 minut wyścig kwalifikacyjny oraz 60 minut wyścig główny.
Długości poszczególnych wyścigów sezonu znajdują się na liście torów serii GT.
NAJBLIŻSZE SESJE
F1WyścigZakończona
GTKwalifikacjeZakończona
GTWyścigZakończona
F1KwalifikacjeZakończona
F1WyścigZakończona
SERWERY
Serwer F1
Adres:
91.237.52.91:10000
Sesja:
F1, Wyścig
Serwer wyłączony
Dołącz na serwer
Serwer F1wył
Serwer GTwył
Serwer egzaminacyjnywył
POGODA
Zachmurzenie
Zachmurzenie
Powietrze:
13 °C
Tor:
13 °C
WTO
Częściowe zachmurzenie
25 °C
ŚRO
Zachmurzenie
24 °C
CZW
Słonecznie
24 °C
TEAMSPEAK
Serwer TeamSpeak 3
Adres:
91.237.52.91:9987
Serwer wyłączony
Dołącz na serwer
KLASYFIKACJA
KierowcyZespoły
Seria F1
01Adrian Babiński537
02Patryk Krutyj462
03Aleksy Mainusz364
Seria GT
01Patryk Krutyj253
02Radosław Bogusz191
03Mateusz Bogusz177

Aktualności | Ogłoszenia | Pomoc | Download | Regulamin | Polityka prywatności

Kontakt:
f1onlinepl@gmail.com

Liczba odwiedzin:
41 853 510

stat4u

Korzystanie z witryny f1-online.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.